Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

7 ks nájdených
Telefónne čislo:
02 / 502 287 39, 02 / 502 285 30
Mobil:
0903 707 433
Fax:
02 / 502 287 39, 02 / 554 102 23
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 04 Bratislava, Dom odborov - ISTROPOLIS
Sídlo:
831 04 Bratislava, Dom odborov - ISTROPOLIS

Top Služby: