Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

36 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 45524669
Mobil:
(02) 43412935
Fax:
(048) 4141883, (048) 4141883
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 03 Bratislava 3, Sreznevského 2
Sídlo:
831 03 Bratislava 3, Sreznevského 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 52967593
Mobil:
(031) 5914300 SBS bezpečnostná služba
Fax:
(048) 4700209, (048) 4700209
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 08 Bratislava, Cukrová 4
Sídlo:
811 08 Bratislava, Cukrová 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43339928
Mobil:
(032) 6402627
Fax:
(055) 7299045, (055) 7299045
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Mäsiarska 6
Sídlo:
040 01 Košice, Mäsiarska 6

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 54414604, (02) 54413041
Mobil:
(02) 67288257
Fax:
(02) 54413031, (02) 54413031
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 03 Bratislava, Konventná 11
Sídlo:
811 03 Bratislava, Konventná 11

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43420584
Mobil:
(02) 67288257
Fax:
(02) 54413031, (02) 54413031
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 05 Bratislava 2-Prievoz, Radničné námestie 2
Sídlo:
821 05 Bratislava 2-Prievoz, Radničné námestie 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 63827559
Mobil:
(02) 67288257
Fax:
(02) 63531370, (02) 63531370
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 05 Bratislava 5, Strečnianska 15
Sídlo:
851 05 Bratislava 5, Strečnianska 15

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 55571195
Mobil:
(02) 67288257
Fax:
(02) 63531370, (02) 63531370
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 07 Bratislava, Legionárska 6
Sídlo:
811 07 Bratislava, Legionárska 6

Top Služby:

Telefónne čislo:
(057) 4493112
Mobil:
(02) 67288257
Fax:
(02) 63531370, (02) 63531370
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
094 21 Kladzany, č. 108
Sídlo:
094 21 Kladzany, č. 108

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 54414468, (02) 54435035
Mobil:
(02) 54641626
Fax:
(02) 63531370, (02) 63531370
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 03 Bratislava 1, Panenská 10
Sídlo:
811 03 Bratislava 1, Panenská 10

Top Služby:

Telefónne čislo:
(057) 7393217
Mobil:
0907/700-761, 0911/729-282
Fax:
042/432-6937
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
094 23 Merník, 169
Sídlo:
094 23 Merník, 169

Top Služby:

Telefónne čislo:
(054) 7564214
Mobil:
(051) 7725157
Fax:
(02) 63532652, (02) 63532652
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
090 41 Hrabovčík, Hrabovčík
Sídlo:
090 41 Hrabovčík, Hrabovčík

Top Služby:

Telefónne čislo:
(054) 7493223
Mobil:
(051) 7725157
Fax:
(02) 63532652, (02) 63532652
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
090 22 Bukovce, Bukovce
Sídlo:
090 22 Bukovce, Bukovce

Top Služby:

Telefónne čislo:
(036) 6310270, (036) 6310271
Mobil:
0903 362 500
Fax:
00421 56 643 22 34
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 05 Levice, Andreja Kmeťa 24
Sídlo:
934 05 Levice, Andreja Kmeťa 24

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6223632
Mobil:
(048) 4153953, (048) 4125836
Fax:
(037) 6515880, (037) 6515880
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Hlavná 66
Sídlo:
040 01 Košice 1, Hlavná 66

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 7731946
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Hviezdoslavova 7
Sídlo:
949 01 Nitra, Hviezdoslavova 7

Top Služby:

Telefónne čislo:
(036) 7583113
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
943 52 Mužla, Mužla
Sídlo:
943 52 Mužla, Mužla

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 7721747, (037) 7721724
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(037) 7721749, (037) 7721749
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
950 50 Nitra, Námestie Jána Pavla II 7
Sídlo:
950 50 Nitra, Námestie Jána Pavla II 7

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 7781224
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(037) 7721749, (037) 7721749
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 71 Trnovec nad Váhom, Lesnícka 709
Sídlo:
925 71 Trnovec nad Váhom, Lesnícka 709

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 7336721
Mobil:
(051) 7725090
Fax:
(037) 7721749, (037) 7721749
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra-Chrenová, Chrenovská 25
Sídlo:
949 01 Nitra-Chrenová, Chrenovská 25

Top Služby: