Výsledok:

1 ks nájdených

Evanjelický a.v. farský úrad Turany